Dylatacja w stropie - Aprovis

USZCZELNIENIE DYLATACJI W PŁYCIE STROPOWEJ POPRZEZ ZALANIE ŻELEM AKRYLOWYM

Rozwiązanie technologiczne uszczelnienia dylatacji stropu nowego budynku.

1. prace przygotowawcze – czyszczenie szczeliny dylatacyjnej
2. prace przygotowawcze – czyszczenie szczeliny dylatacyjnej

3. montaż w szczelinie dylatacyjnej ograniczającego wałka poliuretanowego

4. wypełnienie dylatacji żelem akrylowym