Zamek ściany szczelinowej - Aprovis

USZCZELNIENIE STYKU ŚCIANY SZCZELINOWEJ Z PŁYTĄ FUNDAMENTOWĄ GARAŻU PODZIEMNEGO

Rozwiązanie technologiczne uszczelnienia zamka ściany szczelinowej nowego budynku.

1. napełnienie węży iniekcyjnych żywicą akrylową przy użyciu pompy dwukomponentowej

2. składniki żywicy akrylowej

3. widok garażu po wykonaniu iniekcji