Iniekcja styku płyty ze ścianą - Aprovis

USZCZELNIENIE STYKU PŁYTY FUNDAMENTOWEJ ZE ŚCIANĄ METODĄ INIEKCJI CIŚNIENIOWEJ

Problem: brak lub niewłaściwe wykonanie hydroizolacji styku płyty dennej ze ścianą fundamentową w garażu podziemnym, skutkujące zawilgoceniem i zalewaniem garażu.

1. przecieki na styku płyty dennej ze ścianą fundamentową przed wykonaniem naprawy
2. wykonanie w ścianie otworów pod pakery iniekcyjne
3. oczyszczenie otworów z pyłu powietrzem pod ciśnieniem i przepłukanie wodą
4. wykonanie klina przyściennego z szybkowiążącej zaprawy wodoszczelnej
5. montaż pakerów iniekcyjnych w przygotowanych otworach
6. aplikacja iniektu (żywicy poliuretanowej) za pomocą pompy ciśnieniowej