Iniekcja rys w płycie - Aprovis

WTÓRNE USZCZELNIENIE RYS PŁYTY FUNDAMENTOWEJ METODĄ INIEKCJI CIŚNIENIOWEJ

Problem: niepoprawne wykonanie uszczelnień zarysowań płyty fundamentowej przez innego wykonawcę. Pierwotne naprawy przeprowadzono metodą iniekcji ciśnieniowej, dopuszczając się przy tym szeregu błędów technologicznych, przez co okazały się one nieskuteczne i nie zahamowały przecieków.

1. płyta fundamentowa garażu przed wykonaniem wtórnej naprawy
2. mechaniczne rozbruzdowanie rysy i wykonanie otworów podawczych naprzemiennie po obu stronach rysy

3. dokładne oczyszczenie otworów powietrzem pod ciśnieniem i przepłukanie wodą

4. tamponaż bruzdy rysy za pomocą szybkowiążącej zaprawy wodoszczelnej

5. montaż pakerów iniekcyjnych w otworach

6. przygotowanie składników żywicy iniekcyjnej

7. aplikacja iniektu za pomocą pompy dwukomponentowej
8. usunięcie pakerów i zamknięcie otworów zaprawą wodoszczelną