Iniekcja rys w ścianach - Aprovis

USZCZELNIENIE RYS ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH METODĄ INIEKCJI CIŚNIENIOWEJ

Problem: Na ścianach fundamentowych nowo wybudowanego garażu pojawiły się zarysowania. To zjawisko normalne, przewidywane na etapie projektowania, jednak traktuje się je jako wadę, szczególnie jeśli rozwarcie rys przekracza dopuszczalne normy i do pęknięć napłynie woda, czego następstwem jest przyspieszona degradacja konstrukcji. Aby przywrócić budowli wytrzymałość i szczelność, konieczne było trwałe zamknięcie i uszczelnienie zarysowań.

1. mechaniczne rozbruzdowanie rysy
2. nawiercenie otworów podawczych pod pakery iniekcyjne naprzemiennie po obu stronach rysy
4. tamponaż bruzdy rysy za pomocą szybkowiążącej zaprawy wodoszczelnej
5. montaż pakerów iniekcyjnych w przygotowanych otworach
6. aplikacja iniektu (żywica pu) za pomocą pompy ciśnieniowej
7. usunięcie pakerów i zamknięcie otworów zaprawą wodoszczelną