Iniekcja szachtu - Aprovis

USZCZELNIENIE I STABILIZACJA STALOWEJ SKRZYNI SZYBU WINDOWEGO METODĄ INIEKCJI CIŚNIENIOWEJ

Problem: brak stabilności podłoża pod wykonanie podszybia windowego z powodu bardzo wysokiego poziomu wody gruntowej i stałego jej napływu do przegłębienia. Konieczność stabilizacji podłoża poprzez wypełnienie pustki pomiędzy skrzynią stalową a betonem.

1. pompowanie wody ze skrzyni stalowej

2. nawiercanie otworów w skrzyni stalowej i montaż pakerów iniekcyjnych

3. tłoczenie iniektu (żywicy poliuretanowej) przy pomocy pompy ciśnieniowej