Iniekcja węży w stropie - Aprovis

USZCZELNIENIE PRZERWY ROBOCZEJ W PŁYCIE STROPOWEJ POPRZEZ ZASTOSOWANIE WĘŻY INIEKCYJNYCH Z WYPEŁNIENIEM ŻYWICĄ AKRYLOWĄ

Rozwiązanie technologiczne uszczelnienia przerwy technologicznej stropu nowego budynku.

1.
Przeciekająca przerwa robocza w stropie przed napełnieniem węży iniekcyjnych

2. Odmierzanie składników iniektu przed podaniem do pompy

3. Dozowanie żywicy akrylowej do pompy

4. Wypełnianie węży iniekcyjnych w przerwie roboczej stropu przy użyciu pompy

5. Przerwa robocza po wtłoczeniu iniektu