Iniekcja klatki schodowej - Aprovis

LIKWIDACJA ZAWILGOCEŃ ŚCIAN KLATKI SCHODOWEJ GARAŻU PODZIEMNEGO
METODĄ INIEKCJI CIŚNIENIOWEJ

Brak lub niewłaściwe wykonanie izolacji fundamentu skutkuje gromadzeniem się wody pomiędzy płytą a posadzką garażu podziemnego, w rezultacie dochodzi do przenikania wilgoci przez przerwę roboczą pomiędzy ścianami klatki /płytą fundamentową i pojawiania się zawilgoceń tynków i dalszej degradacji konstrukcji.

1. Zawilgocenia ścian klatki schodowej przed wykonaniem naprawy

2. Wiercenie otworów pod pakery iniekcyjne

3. montaż pakerów iniekcyjnych

4. wtłoczenie iniektu (żywicy pu) za pomocą pompy ciśnieniowej

5. styk po wtłoczeniu iniektu

6. usunięcie pakerów
7. zamknięcie otworów po pakerach wodoszczelną zaprawą cementową

8. uszczelniony styk po zakończeniu prac