Wykonawstwo - Aprovis

Wykonawstwo

leave a comment

Wykonawstwo

Naprawa i uszczelnienie istniejących budynków w zakresie:

 • uszczelnienia cieknących rys i pęknięć ścian, stropów i płyt fundamentowych
 • naprawa i uszczelnienie dylatacji
 • uszczelnienia podszybi windowych
 • uszczelnianie dylatacji
 • uszczelnianie przejść instalacyjnych
 • odtwarzanie izolacji poziomych i pionowych
 • iniekcje kurtynowe oraz strukturalne
 • uszczelnianie ścian szczelinowych
 • naprawa i reprofilacja konstrukcji żelbetowych
 • wykonywanie specjalistycznych powłok chemoodpornych:
  • otwarte zbiorniki i kanały ściekowe
  • zbiorniki ppoż.
  • zbiorniki na wodę pitną, surową, technologiczną
  • zamknięte zbiorniki ciśnieniowe i komory fermentacji ZKF
 • izolacje fundamentów (powłokowe mineralne, powłokowe i rolkowane bitumiczne etc.),
 • izolacje zbiorników (baseny, zbiorniki ppoż. etc.)
 • osuszanie budynków (piwnice, garaże podziemne etc.)

Iniekcje ciśnieniowe:

 • ciśnieniowa uszczelniająca: rysy, pęknięcia, styki, przerwy robocze
 • ciśnieniowa wzmacniająca/ scalająca: rysy, pęknięcia, styki, przerwy robocze
 • uszczelnianie szczelin dylatacyjnych, uszczelnienia dylatacji
 • strukturalna: strukturalne uszczelnienia/ wzmocnienia konstrukcji
 • kurtynowa: bezwykopowe odtwarzanie izolacji poziomych i pionowych
 • wykonywanie przepon poziomych w ścianach, zapobiegających kapilarnemu podciąganiu wilgoci
 • uszczelnianie ścian szczelinowych, uszczelnianie zamków ścian szczelinowych
 • metodą iniekcji ciśnieniowe
 • uszczelnienia przepustów, przejść szczelnych

Kompleksowa izolacja nowych obiektów w zakresie:

 • hydroizolacja spodu płyt fundamentowych
 • hydroizolacja ścian fundamentowych
 • uszczelniania przerw roboczych, dylacji
 • montaż węży iniekcyjnych
 • hydroizolacja zbiorników
 • uszczelniania budowli w systemie „białej wanny”
 • izolacje z płynnych żywic metakrylowych PMMA

Stabilizacja i konsolidacja gruntu metodą iniekcji:

 • stabilizacje gruntu podbudowy budowli
  (przyczółki, fundamenty, płyty denne)
 • poprawa nośności gruntu – konsolidacje gruntu
 • podbijanie fundamentów
 • uszczelnianie gruntu – ekrany przeciwfiltracyjne w gruncie